Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde:

Marin ingeniør og -biolog med forskningsinteresse i integrert havbruk (IMTA). Mitt fokus er på resirkulering av næringsstoffer fra både sjø- og landbasert lakseoppdrett i Norge ved bruk av makroalger og børstemark.

 

Veileder:

  • Professor Kjell Inge Reitan (Institutt for Biologi)

Medveileder:

  • Forskningsleder Dr. Aleksander Handå (SINTEF Ocean) 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Seekamp, Inka; Reitan, Kjell Inge. (2017) Utilization of excess nutrients from landbased aquaculture facilities by Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) Production of polychaete biomass and its potential use in fish feed. 2017.