Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for Master i naturressursforvaltning (MSNARM)

For spørsmål knytta til studiet, utdanningsplan og eksamen, innlevering av masteroppgave, permisjon og redusert studieprogresjon, studiemestring/teknikk.

Jeg sitter som regel på kontoret mitt i D1-119. Døra er som regel åpen, og det er bare å banke på og komme innom, eller avtale et møte på epost. Jeg kan også ringes. 

Instituttkonsulent ved institutt for biologi

  • Administrasjon av emner
  • Lokal administrativ støtte (blackboard)
  • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver, samt administrativt ansvarlig ved digital eksamen
  • Uttak og innlevering av masteroppgaver
  • Pliktarbeid

 

Utdanning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Sørøst-Norge - Naturfagdidaktikk
  • Master i teknologi (siv.ing.) ved NTNU - industriell kjemi og bioteknologi, organisk kjemi.