Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

Adminstrativ støtte til forskerne ved IV-fakultetet som planlegger å søke om og eller har fått innvilget prosjekter over EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, H2020. 

  • Rådgiving og informasjonsarbeid om muligheter for EU-finansiering av forskningsprosjekter.
  • Koordinering av administrative støttefunksjoner; budsjettering, juridisk veiledning, råd fra NTNU TTO, NCPer, ekstern assistanse, osv.
  • Organisering av oppstartsmøter i søknads- og kontraktsforhandlingsfase.
  • Prosjektetableringsstøtte (PES) og posisjoneringsstøtte (POS)
  • Råd for håndtering av forskningsdata og datahåndteringsplaner
  • Assistanse ved kontraktshåndtering

 

 

-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bøgeberg, Ingunn Syrstad. (2013) Energising Europe: A qualitative study of the consequences of EU liberalisation for the Norwegian gas regime. 2013.