Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

Adminstrativ støtte til forskerne ved IV-fakultetet som planlegger å søke om og eller har fått innvilget prosjekter over EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, H2020. 

Hovedkontakt for IGP, IGM og KT.

  • Rådgiving og informasjonsarbeid om muligheter for EU-finansiering av forskningsprosjekter.
  • Koordinering av administrative støttefunksjoner; budsjettering, juridisk veiledning, NCPer, ekstern assistanse, osv.
  • Organisering av oppstartsmøter i søknads- og kontraktsforhandlingsfase.
  • Prosjektetableringsstøtte (PES) og posisjoneringsstøtte (POS)
  • Råd for håndtering av forskningsdata og datahåndteringsplaner
  • Assistanse ved kontraktshåndtering

 

 

-