Ingrid Jakobsen

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter