Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjekt

Jeg skal utforske vindkraft som et sosioteknisk system og kartlegge noen av de kontroversene som utspiller seg innen dette feltet. Først og fremst kontroverser om miljø. Flora, fauna, visuell forurensing / påvirkning, kulturlandskap, friluftsliv, i tillegg til mer globale miljøspørsmål, e.g. klimaendringer. Stikkord er lokalitet, infrastruktur, volum, estetikk, relevant lovgiving og andre reguleringer, samt tradisjoner for fysisk planlegging som er relevant for vindkraft, e.g. vannkraft.

Norge er det kulturelle bakteppet. Konteksten. Jeg vil se på nordmenns forhold til både natur og teknologi.

Hvordan blir miljøkontroversene behandlet i planleggingsprosessen og i implementeringen av prosjekter? Holdning og handling.

På et mer generelt plan: Hvordan påvirker politikk teknologi? Og vise versa. Jeg vil også se på relasjonen mellom vitenskap og andre former / system for kunnskap. 

Foreløpig plan er å intervjue planleggingsmyndigheter, miljøorganisasjoner, energiselskaper og utbyggere av vindkraft, vitenskaplige organisasjoner og forskningsinstitutt, samt andre relevante aktører / NGOs. Eventuelt gruppeintervju, samt være til stede på aktuelle møter, etc.

 

Interesser:

Teknologi og vitenskapsstudier, Energi og samfunn, Tverrfaglighet, Kjønnsforskning