Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Studieadministrasjon og nett-/kommunikasjonsarbeid

Utdanning:

Hovedfag geografi (fagkombinasjon: økonomi/administrasjon, fransk, geografi). Cand. polit 1998.

Erfaring:

Studiekonsulent ved NTNU siden februar 2009

Prosjektmedarbeider og prosjektleder i Sør-Trøndelag fylkeskommune, regional utvikling, 1999-2009.

Førstesekretær og konsulent i NORAD direktørens kontor og avdeling for kultur og private organisasjoner, 1989-1992

Bankfunksjonær/kunderådgiver i Fokus Bank 1983-1986