73594582
Høgskoleringen 7, Lerkendalsbygget * 1-227

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nes, Atle; Hådem, Ingolf; Nilsen, Jan Harald. (2016) Estimering av ytelsesparametre for en skihopper uten bruk av merking ved punkt og linjeskjæring. Kart og Plan. vol. 109 årg., 76. bind (4).
  • Nes, Atle; Hådem, Ingolf; Nilsen, Jan Harald. (2012) Registrering av skihopperes bevegelser ved hjelp av multiple stasjonære videokamera. Kart og Plan. vol. 72, årg. 105 (1).
  • Hådem, Ingolf. (2003) Ein omtale av "Rudolf Koch: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Second Updated and Enlarged Edition. Springer 1999". 333 sider. Kart og Plan. vol. 63. bind (3).
  • Hådem, Ingolf; Nyrnes, Erik. (2002) Fotogrammetrisk slitasjemåling. Piksel'n : Organ for NOBIM (Norsk forening for bildebehandling og mønstergjenkjenning). vol. Årgang 19 (1).
  • Hådem, Ingolf. (1999) Calibration and Derivation of Initial Values in Industrial Photogrammetry. Mathematical Models and Examples of Applications. Kart og Plan. vol. 59 (3).

Del av bok/rapport

  • Hådem, Ingolf. (1996) Rapport on aerotriangulation using digitized images and the ERDAS measuring system. European Organization for Experimental Photogrammetric Rese arch.

Rapport/avhandling

  • Grytli, Eir Ragna; Hådem, Ingolf; Vistad, Odd Inge. (2003) Kulturminner, masseturisme og slitasje. Bruk av fotogrammetri som overvåkningsmetode for verdifulle historiske bygninger. 2003. ISBN 82-90052-66-9. Årbok / Fortidsminneforeningen (157. årgang).
  • Hådem, Ingolf. (1996) Innføring i estimeringsteori for applikasjonar innan landmåling og fotogrammetri. 1996.
  • Hådem, Ingolf. (1992) Rapport frå ISPRS-kongressen i Washington, 2.-14. aug. 1992. 1992.