Bakgrunn og aktiviteter

Eg er fødd i 1955, og har arbeidd som historikar ved universitetet i Trondheim sidan 1985

Her finn du ei nettside med mye meir informasjon om meg og det eg arbeider med.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kaldal, Ingar. (2016) Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-52983-3.
  • Kaldal, Ingar. (2014) Tøft å tåle. Når sjefen trakasserer - hva gjør vi da?. Res Publica. 2014. ISBN 978-82-8226-033-6.
  • Kaldal, Ingar. (2005) Hva forteller skogmuseene? Om historieformilding i sju norske og noen utenlandske skogmuseer. 2005. ISBN 82-90660-25-1.