Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Lereim, Inggard; Prietz, Rut; Strand, Mali; Klinkenberg, Even; Ellefesen, Merete; Misvær, Gunnar; Nore, Vegard; Handeland, Gase; Jamtli, Bjørn. (2012) Learning for a better medical preparedness. 2012. ISBN 978-82-8081-256-8.
  • Lereim, Inggard; Prietz, Rut; Strand, Mali; Klinkenberg, Even; Ellefesen, Merete; Misvær, Gunnar; Nore, Vegard; Handeland, Gase; Jamtli, Bjørn. (2012) Læring for bedre beredskap. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011. 2012. ISBN 978-82-8081-256-8.
  • Lereim, Inggard. (2002) Initial treatment of severely injured athletes. 2002. Textbook om Sports Medicine.

Rapport/avhandling

  • Sakshaug, Kristian; Flø, Marianne; Lereim, Inggard; Moe, Dagfinn; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth. (2008) Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen. 2008. ISBN 9788214042870.
  • Lereim, Inggard. (1999) Idrettsskader i Norge. 1999.