Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent ved ISB med følgende ansvarsområder:

  • Medisinstudiet første studieår.
  • Eksamenskoordinator indremedisin IIID
  • EiT 
  • Disputaskoordinator