Bakgrunn og aktiviteter

Hovedbibliotekar ved NTNU UB Gunnerusbiblioteket og Spesialsamlingene. Har tidligere jobbet ved NRK, Nasjonalbiblioteket og  Miljøverndepartementet.

Jobber med:

  • Utlån / publikumskontakt / referanseoppgaver i biblioteket
  • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Spesialsamlingene
  • Markedsføring; SoMe, utstillinger, profileringsmateriell
  • Medlem av UB's Kommunikasjonsgruppe