Bakgrunn og aktiviteter

Hovedbibliotekar ved NTNU UB Gunnerusbiblioteket og Spesialsamlingene. Har tidligere jobbet ved NRK, Nasjonalbiblioteket og  Miljøverndepartementet. Utdanning: Statens bibliotekhøgskole, emner i Miljøforvaltning, Informasjonskunnskap, og historie. 

Jobber med:

 • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Gunnerusbiblioteket
 • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Spesialsamlingene
 • Litteratursøk, Oria, referansehåndtering, oppgaveskriving
 • Markedsføring; SoMe, utstillinger, arrangement
 • SoMe-redaktør for UB
 • Formidling fra samlingene, blogg for Spesialsamlinger
 • Bibliotekutvikling / UX
 • Digital humaniora

 

Utdanning:

 • 3-årig høyskoleutd.; Statens bibliotekhøyskole
 • Bachelor i historie, NTNU
 • Miljøforvaltning, UiO/NKS
 • Informasjonskunnskap, Folkeuniversitetet

 

Har tidligere jobbet ved:

 • Miljøverndepartementet
 • NRK