Bakgrunn og aktiviteter

Hovedbibliotekar ved NTNU UB Gunnerusbiblioteket og Spesialsamlingene. Har tidligere jobbet ved NRK, Nasjonalbiblioteket og  Miljøverndepartementet. Utdanning: Statens bibliotekhøgskole, emner i Miljøforvaltning, Informasjonskunnskap, og historie. 

Jobber med:

  • Publikumskontakt / referanseoppgaver i biblioteket
  • Publikumskontakt / referanseoppgaver i Spesialsamlingene
  • Markedsføring; SoMe, utstillinger, profileringsmateriell
  • Medlem av UB's Kommunikasjonsgruppe
  • Blogg for Spesialsamlinger
  • Bibliotekutvikling / UX
  • Digital humaniora