Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:
- Resepsjon og sentralbord.
- Arkivansvarlig.
- Brannvernleder.
- Representant i Kvalitetssikringsgruppa.
- Innkjøp av kontorrekvisita.
- Sekretær Forvaltningsgruppa.
- Sekretær Publikasjonsutvalget.
- Utleie av auditoriet.
- Oversikt over lagrene.
- Adgangskort.
- Kontortekniske oppgaver.