Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Werge-Olsen, Inger Brit. (2005) Brødbaking hver lørdag : hverdagsaktiviteter og kulturelle verdier. Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv.

Rapport/avhandling

  • Werge-Olsen, Inger Brit. (2003) Hverdagsaktiviteter og kulturelle verdier : brødbaking hver lørdag. 2003. ISBN 8251918529.