Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

I 2012 started jeg på min 5-årige mastergrad i nanoteknologi på NTNU. De tre siste årene av studiet spesialiserte jeg meg innenfor nanoteknologi for materialer, energi og miljø. Jeg tilbrakte mitt fjerde studieår på utveksling på UC Berkeley i California. Der fortsatte jeg mine studier innenfor material-, energi- og miljøteknologi. I det avsluttende året på NTNU skrev jeg prosjekt- og masteroppgave på termoelektriske materialer. Ved hjelp av ab initio simuleringsmetoder, undersøkte jeg den termiske konduktiviteten til XNiBi-baserte halv-Heuslere der X = (Sc, Y, La). Simuleringsmetodene innebar at jeg benyttet meg av DFT sammen med en metode kalt TDEP-metoden, der blant annet molekyldynamiske simuleringer blir tatt i bruk. Jeg avsluttet masteren våren 2017. 

Forskning

Høsten 2017 startet jeg på en doktorgrad innenfor simuleringer av anodereaksjoner i litium-metallbatterier. 

Veileder: Sondre K. Schnell

Biveileder: Sverre M. Selbach

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røe, Ingeborg Treu; Selbach, Sverre Magnus; Løvvik, Ole Martin. (2017) Finite temperature ab initio simulations of the lattice thermal conductivity of XNiBi, X=(Sc, Y, La), based half-Heuslers. 2017.