Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Høsten 2017 startet jeg på en doktorgrad innenfor simuleringer av anodereaksjoner i litium-metallbatterier. Jeg ser først og fremst på dendrittvekst på metallanoden ved hjelp av density functional theory (DFT).

Veileder: Sondre K. Schnell

Biveileder: Sverre M. Selbach

 

Bakgrunn

I 2012 started jeg på min 5-årige mastergrad i nanoteknologi på NTNU. De tre siste årene av studiet spesialiserte jeg meg innenfor nanoteknologi for materialer, energi og miljø. Jeg tilbrakte mitt fjerde studieår på utveksling på UC Berkeley i California. Der fortsatte jeg mine studier innenfor material-, energi- og miljøteknologi. I det avsluttende året på NTNU skrev jeg prosjekt- og masteroppgave på termoelektriske materialer. Ved hjelp av ab initio simuleringsmetoder, undersøkte jeg den termiske konduktiviteten til XNiBi-baserte halv-Heuslere der X = (Sc, Y, La). Simuleringsmetodene innebar at jeg benyttet meg av DFT sammen med en metode kalt TDEP-metoden, der blant annet molekyldynamiske simuleringer blir tatt i bruk. Jeg avsluttet masteren våren 2017. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røe, Ingeborg Treu; Selbach, Sverre Magnus; Løvvik, Ole Martin. (2017) Finite temperature ab initio simulations of the lattice thermal conductivity of XNiBi, X=(Sc, Y, La), based half-Heuslers. 2017.

Andre

  • Østli, Elise Ramleth; Røe, Ingeborg Treu. (2019) Interview under Forskerpraten på NRK P1 Trøndelag. NRK P1 Trøndelag [Radio]. 2019-02-18.
  • Røe, Ingeborg Treu; Ervik, Åsmund; Wilhelmsen, Øivind; Schnell, Sondre Kvalvåg. (2018) Molecular dynamic simulations of unstable and metastable regions. Twentieth Symposium of Thermophysical Properties . University of Colorado Boulder; Boulder, Colorado. 2018-06-24 - 2018-06-29.
  • Røe, Ingeborg Treu. (2016) Simulation of Phonon Propagation in Thermoelectric Materials. Thelma International Workshop: Thermoelectrics riding the waves . Thelma, Nano2021 project; Hurtigruten, Norway. 2016-09-12 - 2016-09-16.