Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Off. godkjent sykepleier fra Sykepleieskolen i Sør-Tøndalg 1982. Yrkeserfaring som sykepleier fra Nevrokirurgisk avdeling, RiT og generell intensiv/postoperativ avdeling ved Gjøvik fylkessykehus. Videreutdanning i intensivsykepleie fra Ullevål sykehus/ med praksis ved Gjøvik og Lillehammer sykehus. Intensivsykepleier ved Hovedintensivavdelingen, RIT fra 1990-1996, undervisningssykepleier fra 1996-2000. Praktisk pedagogisk utdanning ved NTNU 1999. Master i pedagogikk, fordypning rådgivningsvitenskap, NTNU, 2006.  Høgskolelærer og etter hvert høgskolelektor og førstelektor ved HiST, bachelor i sykepleie, bachelor for yrkesfaglærerutdanning og Videreutdanning i intensivsykepleie fra 2010, og fram til d.d. hvor hun er emneansvarlig for flere emner.  Faglig profil i førstelektorkompetansen: - Sykepleie til akutt kritisk syke pasienter og utvikling av pedagogiske planer for bachelor-studenter i sykepleie og videreutdanningsstudenter i intensivsykepleie. Ingeborg har lang erfaring med PBL-, oppgave og praksis-veiledning og undervisning på bachelor,  videreutdannings -og masternivå ved høgskole/universitet.

Ingeborg er for tiden prosjektleder for en gruppe kolleger fra NTNU, St.Olav og Universitetet Nord, som forsker på "Langtidsintensivpasienter, pårørende og intensivsykepleieres opplevelse av faktorer som fremmer og hemmer pasientens vilje til overlevelse".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Haugdahl, Hege Selnes; Alexandersen, Ingeborg; Haugan, Gørill. (2021) Family-Centered Long-Term Intensive Care – A Tentative Health Promoting Theory. Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research.

Rapport/avhandling

  • Alexandersen, Ingeborg. (2006) Konflikt i læringsgruppen : en Q-metodisk undersøkelse av studenters opplevelse av konflikt og konflikthåndtering i læringsgruppe. 2006.