Inga Karin Ellingsen Aune

Førstelektor Institutt for psykisk helse
73412146 99016125

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011455.

Del av bok/rapport

  • Aune, Karin Ellingsen. (2007) Ansvarsgruppe og individuell plan : arbeidsmetoder som støtter opp om den enkeltes livsprosjekt, eller bidrar til disiplinering av brukerrollen. Blomstring, autonomi og støtte til eget livsprosjekt.
  • Guilli, Dominique; Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Blomstring, autonomi og støtte til eget livsprosjekt. Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige.
  • Aune, Karin Ellingsen. (2004) Brukermedvirkning som bidrar til frigjøring. Det er mitt liv.

Rapport/avhandling

  • Aune, Inga Karin Ellingsen; Midjo, Turid. (2014) Det vanskelige, men viktige samarbeidet : evaluering av et habiliteringstilbud for unge voksne med kognitive vansker. 2014. ISBN 978-82-7456-703-0. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (93).
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2006) Evaluering av "Best på tvers" : et kompetanseprogram for utvikling og implementering av ansvarsgruppe og individuell plan. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251921481.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen; Aune, Siv-Tove. (2003) Arbeidsmetoder i habilterings- og rehabiliteringsprosessen : en veileder om bruk av ansvarsgruppe som arbeidsmetode i habiliterings- og rehabiliteringsprosessen. 2003. ISBN 8274563174.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2002) Rehabilitering med vekt på selvoppfatning og indre motivasjon : et utviklingsprosjekt i Nord-Trøndelag om brukermedvirkning og koordinering. 2002. ISBN 8274562844.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2002) Teoretisk forankring av rehabiliteringsbegrepet. 2002. ISBN 8274562860.