Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt ved NTNU siden januar 2013, og arbeider som rådgiver i studieseksjonen ved Fakultet for naturvitenskap.

Her på fakultetet er jeg blant annet med:

 • Innføring av Blackboard og Inspera Assessment på fakultetet
 • Innovativ utdanning ved NV-Fakultetet
 • Kontaktperson for lokal læringsstøtte ved NV-fakultetet
 • Oppdatering av nettsider
 • Superbruker Cognos/Bevisst

Utdanning:

 • Masters in Sustainable Development fra Uppsala Universitet, fullført januar 2011
 • Bachelor i biologi fra NTNU, fullført juni 2007

Tidligere arbeidserfaring:

 • NTNU, rådgiver, Rektors stab for nyskaping, 2013-2015
 • WWF-Norge, rådgiver Naturmangfold og PA for generalsekretær, 2011-2013
 • Internship, DESA, Division for Sustainable Development, United Nations, New York, høsten 2011
 • Faglig koordinator, Senter for miljø- og utviklingsstudier ved Uppsala Universitet, 2008-2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid:

 • Feltarbeid i Mongolia i samarbeid med WWF-Mongolia om klimaforandringer og mobilitet, sommer 2010
 • Fag i miljø-økonomi og naturressursforvaltning (15 ECTS) i India, Bangalore, sommer 2009 (Nordic Centre in India)
 • Rådgiver på UNEF-konferanse "Education for Sustainable Development" i Nairobi, Kenya 2008
 • Koordinator for "Expert Group Meeting on National Sustainable Development Strategies" Nairobi, Kenya 2009
 • Presenterte masteroppgaven på konferanse i Lusaka, Zambia 2010

Rapport/avhandling:

 • Southern African Journal of Envirnmental Educationm Vol 26 (2009) "Ethics, action, education" Sigtuna Think Pece 10: Reflection on the Sigtuna Climate Change Education Research Symposium, Dermot Farrelly and Ida Johanne Ulseth, Uppsala University, Sweden
 • Master thesis: A qualitative case study of well-being among Mongolian nomads - A climate capability analysis, 2010
 • Blogginnlegg, Naturviterne "En verden i endring. Bærekraft i norsk universitetsutdanning"

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

 • Ulseth, Ida Johanne. (2014) Morgendagens globale helsesatsing.