Bakgrunn og aktiviteter

Ida Mortensen Bernhardsen (født 1990) er postdoktor ved institutt for kjemisk prosessteknologi. Hun har en mastergrad (2015) og en doktorgrad (2019) i kjemisk prosessteknologi fra NTNU. Hovedforskningsområdet er fjerning av CO2 ved hjelp av absorpsjon.

 

Tidligere prosjekt:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner