Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Liu, Hongliang; Prot, Victorien Emile; Skallerud, Bjørn Helge. (2017) Tissue composition based nonlinear FEM simulation of the soft palate using patient specific 3D anatomy. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.