Bakgrunn og aktiviteter

Professor Henry Valberg

Henry Valberg arbeider idag som professor ved NTNU. Han ble uteksaminert fra NTH som sivilingeniør i metallurgi i 1973 Han arbeidet etter dette i to år i industrien, ved laboratoriet ved Norsk Jernverk. Etter dette arbeidet han i sju år som forsker ved SINTEF, med materialteknologiske og formetekniske problemstillinger knyttet opp mot metalliske materialer. Han tok doktorgrad ved Maskinavdelingen ved NTH i 1987. Avhandlingen hans hadde tittelen: "Overflatedannelsen ved ekstrudering av metaller". Han har jobbet i flere år som førsteamanuensis ved NTNU og har vært professor ved dette universitetet siden 1994. Han har i årenes løp opparbeidet seg en brei erfaring innen fagdisiplinene Materialteknologi/Formingsteknologi. Dette avspeiles i vedlagte kort-CV og beskrivelse av innhold i lærebok som han har forfattet.

Han underviser ved NTNU i følgende kurser (Høst 2012/Vår 2013):

  • TMM 5 Analyse av forming
  • TMM 4182 Støping og forming av metaller
  • TMM 4140 Materialteknikk 2
  • TPK 4105 Bearbeidingsteknikk
  • TMM4155 Produktutvikling og materialer (PUMA 8)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner