Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er lege, ferdig utdannet i 2008 og ferdig i turnus 2010. Jeg har også en cand.mag-grad med historie mellomfag (profesjonshistorie), litt filosofi og journalisthøyskolen. Jeg har jobbet som journalist i Aftenposten, A-magasinet og andre aviser. 
Jeg ble i 2007 ferdig med vitenskapsteoretisk Ph.d som så på en gren av persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin, som kalles systemmedisin. Tesen heter "Systems medicine as theoretical framework for primary care medicine - a critical analysis". Hovedveileder var professor Linn Getz på Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Trondheim (ved ISM).
Avhandlingen kan leses her:
Jeg har fortsatt å jobbe som allmennlege og forske. Jeg er nå (pr 2020) tilknyttet Senter for medisinsk etikk i Oslo som postdoktor, men har også en mindre stilling ved AFE.