Bakgrunn og aktiviteter

Leder seksjon for virksomhetstyring og økonomi med ansvar for

  • Strategi-, plan- og budsjettarbeid
  • Økonomi- og regnskapsanalyse
  • Rapportering, leder- og prosjektstøtte
  • Areal