Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Ødegaard, Henki; Barkved, Håvard; Nilsen, Bjørn. (2019) Om tommelfingerregler og konusplassering i norske kraftverk. FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK-BERGMEKANIKK-GEOTEKNIKK.
  • Ødegaard, Henki; Nilsen, Bjørn. (2019) Engineering Geological Investigation and Design of Transition Zones in Unlined Pressure Tunnels. ARMS10 10th Asian Rock Mechanics Symposium The ISRM International Symposium for 2018, 29 Oct - 3 Nov, Singapore - proceedings.
  • Ødegaard, Henki; Vereide, Kaspar. (2018) Uforede luftputekammer - Tre forslag til designforbedringer. Fjellsprengningsteknikk Bergmekanikk/Geoteknikk 2018.