Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med å tette gapet mellom studier og arbeidsliv gjennom emner som Humanister i Praksis (HiP3000), Prosjektledelse og kommunikative utfordringer (AVS3010) og Praksisopphold i bedrift/institusjon (KULT3399) som er del av STS sin arbeidslivsrettede mastervariant.

Stikkord for hva jeg forsker på: Prosjektledelse Samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsliv og studier Bærekraftig urban planlegging Aksjonsforskning Estetikk og bærekraftig energiforbruk Universell design. Tverrfaglig kunnskapsproduksjon. Hverdagsliv

RESEARCH PROJECTS AND COMPTENCE

ZEB: knowledge transfer and operation of zero emmission buildings

Electric vehicles: user preferences, transport policy and development of charging infrastructure

Brøset - action research and municipal planning of a sustainable neighbourhood

Paradoxes of design: aesthetics as potential barriers against sustainable energy consumption? (2008-2010

Interdisciplinarity, Trust and Trivialization: A study of interdisciplinary work life praxis (2005-2007):

New Norwegian book: Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien

New Norwegian book: Vitenskap som dialog- kunnskap i bevegelse

Shaping of young girls' computer interests (1998-2005)

RESEARCH FIELD AND COMPTENCE

 • Interdisciplinary knowledge production.
 • Planning
 • Design/aesthetics and sustainable energy consumption
 • Action research
 • Technology and every day life 
 • Studiesof Science and Technology
 • Co-construction of gender and technology.
 • Universal design.
 • Work life diversity.

Employed at Centre for Energy and Society

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927901.
 • Sørensen, Knut H.; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

 • Gansmo, Helen Jøsok. (2013) FM towards zero emission buildings: Learning and professional development among energy operators of large buildings. EuroFM Journal. International Journal of Facilities Management. FM for a SUSTAINABLE FUTURE.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2011) Bærekraftig urbanisering? Endringer i den norske hyttekulturen. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.