Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind. (2017) Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. Grouting 2017. Case histories.
  • Tunbridge, Lloyd; Aarset, Arnstein; Tønnessen, Elisabeth; Strømsvik, Helene; Moe, Stine. (2016) IN-SITU MÅLING AV INJEKSJONSTRYKK INNE I BERGMASSEN. Fjellsprengningskonferansen 2016.
  • Tunbridge, Lloyd; Aarset, Arnstein; Tønnessen, Elisabeth; Strømsvik, Helene; Moe, Stine. (2016) Measurement of grout injection pressure in situ and interpretation of in-situ stresses. 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016.
  • Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind; Andersson, Helena. (2015) Pipe Umbrella – Dimensioning and Design = Rørskjerm – Dimensjonering og Design. Fjellsprengningsteknikk, Bergmekanikk, Geoteknikk.

Rapport/avhandling

  • Holmøy, Kristin Hilde; Strømsvik, Helene; Rise, Torun. (2015) State of the art for sementbasert forinjeksjon. 2015. ISBN 978-82-14-05810-9. SINTEF Rapport (SBF2015F0318).