Bakgrunn og aktiviteter

 

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, HR-seksjonen:

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser for teknisk-administrative, utdannings- og vitenskapelige stillinger. 
  • Forvalte lov og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.