Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Engesbak, Heidi; Tønseth, Christin. (2008) Is a single political instrument able to maintain the local community, local identity and equality?. Local In Global. Adult Learning and Community Development.
 • Engesbak, Heidi; Stubbe, Tor Arne. (2005) ...men det stopper veldig ofte med den telefonen. Om fylkeskommunens implemetering av voksnes rett til videregående opplæring. Fasetter i voksnes læring.
 • Engesbak, Heidi; Lindseth, Odd Helge. (1996) Different schools, different priorities?. Social change and adult education research : adult educatio n reseach in Nordic countries 1995.
 • Engesbak, Heidi; Lindseth, Odd Helge. (1995) Is there a school ethic? The exploration of the school ethic concept. Klasson, Maj et al. (red.): Social change and adult education resarch. Adult education resarch in Nordic countries 1994. Linköping: Adult Education Resarch Group, Department of Education and Psychology, Linköping University.

Rapport/avhandling

 • Engesbak, Heidi; Stubbe, Tor Arne. (2011) Basiskompetanse i arbeidslivet - Evaluering av prosjekter i Oppland som har fått støtte gjennom det nasjonale BKA-programmet i perioden 2006-2009. 2011.
 • Engesbak, Heidi; Tønseth, Christin. (2009) Bedre og billigere i distriktene? Førerkortopplæring i tilknytning til videregående skoler. 2009.
 • Engesbak, Heidi; Finbak, Liv. (2006) En real avkorting. 2006.
 • Finbak, Liv; Engesbak, Heidi. (2006) Å delta eller ikke delta. Om voksnes deltakelse i etter- og videreutdanning. 2006. ISBN 978-82-7649-040-4.
 • Finbak, Liv; Engesbak, Heidi; Gabrielsen, Egil. (2006) Å delta eller ikke delta Om voksnes deltakelse i etter- og videreutdanning. 2006. ISBN 9788276490404.
 • Engesbak, Heidi; Stubbe, Tor Arne. (2004) I videregående som voksen. 2004. ISBN 82-7724-070-8. Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring (4).
 • Rismark, Marit; Engesbak, Heidi; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2003) Jobb sammen, lær sammen : om læringsmuligheter og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 2003. ISBN 82-7724-059-7.
 • Engesbak, Heidi; Stubbe, Tor Arne; Haugerud, Vigdis; Røstad, Sigrun. (2003) ...men hvor skal vi henvende oss? - Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. 2003. ISBN 82-7724-061-9.
 • Rismark, Marit; Engesbak, Heidi; Sitter, Silje; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2003) Jobb sammen, lær sammen : om læringsmuligheter og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 2003. ISBN 8277240597.