Bakgrunn og aktiviteter

Min forkningsinteresse ligger i skjæringspunktet samfunnsfarmasi/samfunnsmedisin. Doktorgraden fokuserte på kvalitative aspekter av riktig legemiddelbruk knyttet opp mot fall-relaterte legemidler hos eldre. Gjennom å  jobbe både som kommunefarmasøyt i Trondheim kommune, i tillegg til min stilling ved NTNU, er jeg godt plassert i forskningsfeltet jeg interesserer meg for, nemlig hensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre. Å spille de som håndterer legemidler i primærhelsetjenesten god er en av mine viktigste oppgaver som kommunefarmasøyt, og det å da kunne bruke forskerkompetansen på ulike intervensjoner knyttet opp mot legemiddelhåndtering, legemiddelavvik og undervisning av sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere i kommunen er en vinn-vinn situasjon for både kommunen og forskningen.

Bakgrunn:

  • ​Utdanning: PhD i samfunnsmedisin ved NTNU, 2018, Forskerskolen i allmennmedisin ved UiO og Forskerskolen i farmasi ved UiO 2013-2015, PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) fra NTNU 2012, Klinisk farmasi MDV 6000, NTNU 2015, Cand Pharm. fra UIO 1997 
  • Tidligere yrkeserfaring: Førsteamanuensis ved Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap; Undervisning HiST og senere ved HiNT i stipendiatperioden og når ansatt ved sykehusapoteket; Apoteker ved Apotek 1 Moholt; Farmasøyt innen Apotek 1;Sykehusfarmasi (produksjon og informasjonsfarmasøyt); Farmasøytisk Industri (prosessavdeling),  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bell, Hege Therese. (2018) Medication therapy management in community-based elderly, With focus on Fall Risk Increasing Drugs. 2018. ISBN 978-82-326-2842-1.