Bakgrunn og aktiviteter

  • Tilsetting i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger og tek/adm stillinger
  • Rådgiver på regelverk
  • Leder av sosialkomiteen 
  • Permisjoner
  • Ferie
  • Kontaktperson/saksbehandling ansatte utland