Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt som seniorrådgiver ved Kunstakademiet siden september 2020, og prosjektleder for oppfølging av arbeidsmiljøprosjektet ved instituttet siden april 2021. Stor interesse for faget organisasjon og ledelse, og med tillit og gode prosesser som nøkkelelementer i ledelsesfilosofien. 

Seniorrådgiver ved Kunstakademiet innebærer et koordineringsansvar for administrasjonen, og å være en aktiv del av ledergruppen sammen med instituttleder og nestleder. Involvert i det meste av daglig drift og ledelse av instituttet, med et koordineringsansvar for flere av prosessene ved instituttet. 

Tidligere stillinger som assisterende direktør ved et fylkeskommunalt foretak, samt som kontorsjef ved NTNU, Instiutt for produktutvikling og materialer fra juni 2010 til desember 2016. Har vært gjennom to virksomhetsoverdragelse hvor en av dem i rollen hovedtillitsvalgt for en av de to største fagforeningene i bedriften.

Utdannet som næringsmiddelteknolog med tilleggsutdanning innen eksportmarkedsføring, og mastergrad i organisasjon og ledelse fra 2010.