Bakgrunn og aktiviteter


Jeg er utdannet dr. art. fra NTNU, og arbeider som førstebibliotekar og fagansvarlig for filosofi, klassiske fag og estetiske fag på NTNU Universitetsbiblioteket.
Se bibliotekets fagsider for Kunst- og medievitenskap (drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie), Filosofi og Klassiske fag.
 

Forskningsinteresser:

Kunsthistorie, samtidskunst, kunst i offentlig rom, estetikk og kunstteori, og opphavsrett/rettsfilosofi

Undervisning/veiledning:

 • Litteratursøk i fagdatabaser, kildekritikk m.v.
 • Referansehåndteringsverktøyet EndNote
 • NVivo
 • Forskningstjenester

Annet:

 Publikasjoner:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Faber, Hege Charlotte. (2016) I dialog med maleriet. Jon Arne Mogstads kunstneriske prosjekt. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-861-6.
 • Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit. (2014) Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate. 2014. ISBN 978-1-4724-2100-5.
 • Faber, Hege Charlotte; Evensen, Lars Sigfred; Bostad, Finn; Brandist, Craig. (2004) Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media. Macmillan Publishers Ltd.. 2004. ISBN 1-4039-1690-X.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.
 • Faber, Hege Charlotte; Stokstad, Ove. (1997) Grafikk 1997, Kunstakademiet i Trondheim, Grafikkverkstedene, etabl. 1970, 3. mai-25. mai 1997, Galleri Norske grafikere, Kongens gt. 9, Oslo. 1997.

Del av bok/rapport

 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Eight Blue Puppies and a Mondrian Cake. Some Perspectives on Selected Cases of Appropriation Art and Intellectual Property Rights. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Some Aspects of "Anonymous Architecture". Nordisk Arkitekturforskning The Nordic Association of Architectural Research Proceedings Series 2016-1 AESTHETICS – THE UNEASY DIMENSION IN ARCHITECTURE.
 • Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit. (2014) Introduction. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Faber, Hege Charlotte. (2014) The Raw, the Hidden and the Sublime: Four Artworks and One Bridge. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Faber, Hege Charlotte. (2004) "'Thought Drawing': Dialogical Thinking and Dialogical Culture at the Trondheim Academy of Fine Art". Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media.
 • Faber, Hege Charlotte; Bostad, Finn; Brandist, Craig; Evensen, Lars Sigfred. (2004) "Introduction: Thinking Culture Dialogically". Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media.
 • Faber, Hege Lysholm. (2001) Tankevekkende og forfriskende lydkunst. Om Anna Karin Rynander og Per-Olof Sandbergs Interactive Sound Refreshment Stations på Gardermoen Lufthavn. Blikk på kunst.
 • Faber, Hege Charlotte. (2000) En spillestrategi, en streng ramme. Om Per Formos serier Figur og Metamorfoser. Utstillingsakatalog til Per Formos maleriutstilling 2000.
 • Faber, Hege Lysholm. (1999) Interaktive kunstverk i gallerier og på Internett. "Blikket": kultur, fornuft og praksis.
 • Faber, Hege Charlotte. (1998) En uren utstilling..?. det urene.
 • Faber, Hege Charlotte. (1998) Rent eller urent? Fra Clement Greenberg til Marianna Uutinen. det urene.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) Det urenes urenheter - en introduksjon. det urene.
 • Faber, Hege Charlotte; Thorkildsen, Åsmund; Gitlesen, Tor Andreas. (1997) Et komplisert nettverk av likheter ... Comma : maleri ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, Galler i F 15, 28. feb.-14 mar. 1998.

Rapport/avhandling

 • Faber, Hege Lysholm. (2003) Kunstverket i dataalderen. Perspektiver på interaktivitet og nettkunst. 2003. ISBN 82-471-5236-3.

Andre

 • Faber, Hege Charlotte. (2018) The recent paintings of Jon Arne Mogstad: Looking into the contemporary sublime?.