Bakgrunn og aktiviteter


Jeg er utdannet dr. art. fra NTNU, og arbeider som førstebibliotekar og fagansvarlig for filosofi, klassiske fag og estetiske fag på NTNU Universitetsbiblioteket.
Se bibliotekets fagsider for Kunst- og medievitenskap (drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie), Filosofi og Klassiske fag.
 

Forskningsinteresser:

Kunsthistorie, samtidskunst, kunst i offentlig rom, estetikk og kunstteori, og opphavsrett/rettsfilosofi

Undervisning/veiledning:

 • Litteratursøk i fagdatabaser, kildekritikk m.v.
 • Referansehåndteringsverktøyet EndNote
 • Forskningstjenester

Annet:

 • Gruppeleder for fagansvarsområdet ved Biblioteket Dragvoll
 • Redaksjonsmedlem i PhD on Track

 Publikasjoner:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Faber, Hege Charlotte. (2016) I dialog med maleriet. Jon Arne Mogstads kunstneriske prosjekt. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-861-6.
 • Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit. (2014) Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate. 2014. ISBN 978-1-4724-2100-5.
 • Faber, Hege Charlotte; Evensen, Lars Sigfred; Bostad, Finn; Brandist, Craig. (2004) Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media. Macmillan Publishers Ltd.. 2004. ISBN 1-4039-1690-X.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.

Del av bok/rapport

 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Eight Blue Puppies and a Mondrian Cake. Some Perspectives on Selected Cases of Appropriation Art and Intellectual Property Rights. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Some Aspects of "Anonymous Architecture". Nordisk Arkitekturforskning The Nordic Association of Architectural Research Proceedings Series 2016-1 AESTHETICS – THE UNEASY DIMENSION IN ARCHITECTURE.
 • Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit. (2014) Introduction. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Faber, Hege Charlotte. (2014) The Raw, the Hidden and the Sublime: Four Artworks and One Bridge. Raw: Architectural Engagements with Nature.
 • Faber, Hege Charlotte. (2004) "'Thought Drawing': Dialogical Thinking and Dialogical Culture at the Trondheim Academy of Fine Art". Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media.
 • Faber, Hege Charlotte; Bostad, Finn; Brandist, Craig; Evensen, Lars Sigfred. (2004) "Introduction: Thinking Culture Dialogically". Bakhtinian Perspectives on Language and Culture. Meaning in Language, Art and New Media.
 • Faber, Hege Lysholm. (2001) Tankevekkende og forfriskende lydkunst. Om Anna Karin Rynander og Per-Olof Sandbergs Interactive Sound Refreshment Stations på Gardermoen Lufthavn. Blikk på kunst.
 • Faber, Hege Charlotte. (2000) En spillestrategi, en streng ramme. Om Per Formos serier Figur og Metamorfoser. Utstillingsakatalog til Per Formos maleriutstilling 2000.
 • Faber, Hege Lysholm. (1999) Interaktive kunstverk i gallerier og på Internett. "Blikket": kultur, fornuft og praksis.
 • Faber, Hege Charlotte. (1998) Rent eller urent? Fra Clement Greenberg til Marianna Uutinen. det urene.
 • Faber, Hege Charlotte; Thorkildsen, Åsmund; Gitlesen, Tor Andreas. (1997) Et komplisert nettverk av likheter ... Comma : maleri ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, Galler i F 15, 28. feb.-14 mar. 1998.

Rapport/avhandling

 • Faber, Hege Lysholm. (2003) Kunstverket i dataalderen. Perspektiver på interaktivitet og nettkunst. 2003. ISBN 82-471-5236-3.

Andre

 • Faber, Hege Charlotte; Pedersen, Sindre Andre; Knutsen, Tove. (2017) Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket - et utvalg. Virak. Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek. . Bibliotekene ved UiO, BI og HiOA på oppdrag fra UHR B; Oslo. 2017-06-12 - 2017-06-13.
 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Doktorgradskurs i akademisk skriving og formidling - et samarbeid mellom institutt og bibliotek. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Skrivesenteret AL ved HiB, Akademisk skrivesenter HF/UiB UB; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Faber, Hege Charlotte. (2016) Litt løst og fast om opphavsrett i anledning Verdens bok- og opphavsrettsdag 2016 (blogginnlegg).
 • Faber, Hege Charlotte; Jensen, Magnus Rom. (2015) Fag, forskning og fire fleksible moduler: NTNU Universitetsbibliotekets tilbud for PhD-kandidater. UH Bibliotekkonferansen 2015: Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling . Bibl. ved Høgskolen i Bergen, UiB, NHH, UiO, NTNU og UiT; Bergen. 2015-06-18 - 2015-06-19.
 • Faber, Hege Charlotte; Jensen, Magnus Rom. (2015) NTNU Universitetsbibliotekets publiseringsstøtte for ph.d.-kandidater. Nye forskere og ph.d.-studerende: De underviser, de forsker og de publicerer - hvordan kan bibliotekernes services indrettes for at støtte bedst? . Forum for Brugeruddannelse og NEFUS; Nyborg, Danmark. 2015-11-03 - 2015-11-04.
 • Faber, Hege Charlotte. (2014) Almost invisible?. Art, the Aesthetics and Aesthetic Experience . The Nordic Society of Aesthetics; Helsinki. 2014-06-05 - 2014-06-07.
 • Haugen, Marius Warholm; Faber, Hege Charlotte. (2014) Fleksibilitet og faglig forankring - modulbaserte ph.d.-kurs ved NTNU Universitetsbiblioteket. NEFUS temadag: Forskningsservice 2014 - Tilgængelig, nærværende, synlig? . Netværk for Forskningsunderstøttende Services (NEFUS); Syddansk universitet, Odense. 2014-06-12.
 • Faber, Hege Charlotte. (2013) Some aspects of "anonymous architecture". Aesthetics, the uneasy dimension in architecture . Nordic Association for Architectural Research & NTNU AB-fak; NTNU. 2013-04-25 - 2013-04-27.
 • Faber, Hege Charlotte. (2012) But, is it Architecture? Housing of the Common Eider. Interpretation and Evaluation of Art . Nordic Society of Aesthetics; Uppsala Universitet. 2012-05-31 - 2012-06-02.
 • Faber, Hege Charlotte. (2011) Urban planning in Drammen: From "dirty city" to "Naturbania". Aesthetics of Human Spaces. Between Urban and Nature. The IXth IAA International Summer Conference of Environmental Aesthetics . IIAA (International Institute of Applied Aesthetics) Finland; Lahti. 2011-06-17 - 2011-06-19.
 • Faber, Hege Charlotte. (2010) Art, Commissioned Art, Architecture and Environment. Aesthetics and Nature . Estetisk Selskap; NTNU, Trondheim. 2010-04-14 - 2010-04-15.
 • Faber, Hege Charlotte. (2010) Forsker, forskningssupporter eller informasjonsspesialist? Noen perspektiver på fagreferentens komplekse rolle ved et universitetsbibliotek. art librar* and/or/not research? . ARLIS Norden; Høgskolen i Oslo. 2010-06-10 - 2010-06-12.
 • Faber, Hege Charlotte; Flatby, Ellen M. Samdahl. (2010) Open Publishing at NTNU. Strategies and (preliminary) results. Berlin 8 Open Access Conference . National Science Library, CAS and Max Planck Digital Library; Beijing. 2010-10-25 - 2010-10-27.
 • Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel. (2010) Research Ethics and Library Support. Trusting the Web . NORD I&D XIV; Bergen. 2010-06-21 - 2010-06-22.
 • Faber, Hege Charlotte. (2006) "Art projects in/ and different spaces". Sensi/ Able Spaces: Space, Art and the Environment . Fil.inst.,Inst. for geologi og geogr.,20th Reykj.ArtFestival; Reykjavik. 2006-05-31 - 2006-06-02.
 • Faber, Hege Charlotte. (2005) Net art. Some perspectives. Nordic Net Art . University of Jyväskylä, Digital Culture, Dept. of Art and C; University of Jyväskylä. 2005-11-17 - 2005-11-18.