Bakgrunn og aktiviteter

 
Et sentralt forskningstema ved CenSES er å skjønne hvordan ulike virkemidler og politiske beslutninger vil påvirke transisjonen til et bærekraftig energisystem. Vi utvikler modeller som ser på optimalt design av framtidens energisystem og som tar hensyn til usikkerhet både på kort og lang sikt. Det betyr at modellene både tar hensyn til ny energiproduksjon fra sol, vind og vannkraft, men og vurderer langsiktige trender og politisk usikkerhet. Verktøyene som brukes er stokastiske optimeringsmodeller og likevektsmodeller.
 
I det første prosjektet utvikler jeg EMPIRE modellen for å håntere fleksibel forbruker etterspørsel. Videre skal jeg førske om langsiktig usikkerhet knyttet til system utviklingen, og etterpå skal jeg førske om fleksibiliteten i elektrisitet og varm fra gaskraft.
 
Veiledere: Asgeir Tomasgard og Ruud Egging.
 
I tillegg, deltar jeg i det Europeisk SET-NAVs prosjektet.
 
Publications:
H. Marañon-Ledesma and E. Tedeschi, "Energy storage sizing by stochastic optimization for a combined wind-wave-diesel supplied system," 2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Palermo, Italy, 2015, pp. 426-431. doi: 0.1109/ICRERA.2015.7418449. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7418449&isnumber=7418140