Bakgrunn og aktiviteter

I am a PhD candidate in this department awaiting for dissertation defense. Here you can find some of my publications.
 
Recently published: Analyzing Demand Response in a Dynamic Capacity Expansion Model for the European Power Market, Energies 2019, 12(15), 2976; https://doi.org/10.3390/en12152976

 

 

 
Et sentralt forskningstema ved CenSES er å skjønne hvordan ulike virkemidler og politiske beslutninger vil påvirke transisjonen til et bærekraftig energisystem. Vi utvikler modeller som ser på optimalt design av framtidens energisystem og som tar hensyn til usikkerhet både på kort og lang sikt. Det betyr at modellene både tar hensyn til ny energiproduksjon fra sol, vind og vannkraft, men og vurderer langsiktige trender og politisk usikkerhet. Verktøyene som brukes er stokastiske optimeringsmodeller og likevektsmodeller.
 
I det første prosjektet utvikler jeg EMPIRE modellen for å håntere fleksibel forbruker etterspørsel. Videre skal jeg førske om langsiktig usikkerhet knyttet til system utviklingen, og etterpå skal jeg førske om samlet fleksibiliteten i elektrisitet og varm fra gaskraft.
 
Om du har noen PhD prosjekt forslag, kan du kontakte meg eller mine veiledere Asgeir Tomasgard og Ruud Egging.
 
I tillegg, deltar jeg i det Europeisk SET-NAVs prosjektet.
 
Publications:
H. Marañon-Ledesma and E. Tedeschi, "Energy storage sizing by stochastic optimization for a combined wind-wave-diesel supplied system," 2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Palermo, Italy, 2015, pp. 426-431. doi: 0.1109/ICRERA.2015.7418449. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7418449&isnumber=7418140
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Marañon-Ledesma, Hector. (2018) European Power System Long-term development with Flexibility - A study on demand projections. 12th Conference on Energy Economics and Technology: ENERDAY . TU DRESDEN; DRESDEN. 2018-04-27 - 2018-04-27.
  • Marañon-Ledesma, Hector. (2018) Multi-horizon Stochastic Planning on the European Power System. CenSES Winter School 2018 . NHH Norwegian School of Economics; Geilo. 2018-02-11 - 2018-02-14.
  • Marañon-Ledesma, Hector; Crespo Del Granado, Pedro. (2018) The prospect of a large-scale wind farm in the North Sea on gas and electrictity infrastructure investments towards 2050. 41st IAEE International Conference 2018 . International Agency of Energy Economics; Groningen, Netherlands. 2018-06-10 - 2018-06-13.

2017

  • Marañon-Ledesma, Hector. (2017) Multi-horizon Stochastic Planning on the European Power System. European conference on stochastic optimization, ECSO 2017 . EURO Working Group on Stochastic Optimization; 2017-09-20 - 2017-09-22.