Harriet Selle

Klinisk monitor/Rådgiver MH fakultetsadministrasjon
48008066

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som klinisk monitor ved Enhet for Anvendt Klinisk Forskning. Monitorerer kliniske legemiddelutprøvinger i forhold til norske og internasjonale lover, forskrifter og ICH-GCP-reglene.

  • rådgiving angående monitorering
  • lager monitoreringsplan
  • følger opp utprøvere og studiesenter
  • sørger for at forskningsstudien følger godkjent forskningsprotokoll og aktuelle lover
  • Holder ICH GCP-kurs

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner