Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Mandalapu, Hareesh; Ramachandra, Raghavendra; Busch, Christoph. (2019) Empirical Evaluation of Texture-Based Print and Contact Lens Iris Presentation Attack Detection Methods. Proceedings of the 2019 International Conference on Biometric Engineering and Applications (ICBEA 2019).
  • Mandalapu, Hareesh; Ramachandra, Raghavendra; Busch, Christoph. (2019) Image Quality and Texture-Based Features for Reliable Textured Contact Lens Detection. 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems.

Kompetanseord