Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Meås, Hany Zakaria. (2018) HIV Infection of CD4+ T cells: New insights into innate sensing and host dependency factors. 2018. ISBN 978-82-326-3313-5.
  • Tesfaye, Demo Yemane; Flo, Trude Helen; Ibrahim, Hany; Haug, Markus. (2016) Characterization of Jurkat E6.1 T cell line as a potential model system for primary CD4+ T cells to study the role of TLR8 in HIV infection. 2016.