Hans Petter Jostad

Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594592
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 1-241

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner