Bakgrunn og aktiviteter

Dr. techn., fysikalsk metallurgi

Leder/prodekan av satsningsområdet TSO Materialer

Nestleder/konstituert Instituttleder Metallurgisk Institutt

Ekspertpanel P08 i det Europeiske Forskningsrådet (ERC)

Qatalum/Hydro Chair Professor, Qatar University

Leder Styringskomiteen for Seksjon Støping&Forming SINTEF - NTNU

Seniorforsker SINTEF Metallurgi

Forskningsutvalget ved Fakultet for Kjemi-og biologi / NT fakultetet (8 år)

Programstyret for Studieprogram i Materialteknologi

Hovedveileder for > 100 masterstudenter; 12 Phd;  7 postdoktorer og delveileder 9 PhD

Undervisning: SIK 5003 Materialteknologi, TMT4171 Innføring i Materialvitenskap,TMT4240 Metallenes mikrostruktur og egenskaper, TMT4266 Mekaniske egenskaper og plastisk forming, TMT 4225 Mekaniske egenskaper til metaller,  MT8208 Fatigue of metals, MT8212 Deformability of Aluminium Alloys, MATS 535 Physical metallurgy (Qatar University), SIK Fasediagrammer,  m.m.

Leder og inititiativtager ERASMUS-Socrates programmet "Mascimet"

Koordinator og i ledelse for søknader til EU's Rammeprogrammer

Ledet søknad om Senter for Fremragende Forskning (SFF) - Center for Interface Science (ikke innvilget)

Plant Metallurgist ved Aker Stord AS

Gruppeleder Nanospd@ntnu

Mentor i kvinne-rekrutterings programmet ved NTNU

Gjesteprofessor Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Kina (2007 - 2013)

Æresrofessor Jiangsu University, Kina

111- Foreign Expert Guest Professor Chongqing University, Kina

Internasjonaliserings-Prisen ved NTNU (2013)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord