Bakgrunn og aktiviteter

Mitt ansvarsområde:

  • Lederstøtte og forskningsrådgivning

Utdanning:

  • Cand. scient og Dr. scient i nevrofysiologi fra Institutt for biologi, NTNU

Arbeidserfaring:

  • 11 år hos Kiwa NorKjemi AS med arbeid innen legionellabakteriekontroll og vannbehandling. Sentrale oppgaver: Strategi og ledelse, utvikling av produkter, tjenester, prosedyrer, kurs og foredragsvirksomhet, HMS- og kvalitetssikring.
  • 9 måneder hos Direktoratet for naturforvaltning
  • 10 måneder som avdelingsingeniør ved Psykologisk institutt (Moser gruppen)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skiri, Hanne Therese. (1999) Funksjonell organisering av makroglomerularkomplekset i antenneloben hos nattsvermerarten Helicoverpa armigera. 1999.