Bakgrunn og aktiviteter

Aktiviteter

  • Prosjektleder i "Fremtidsrettet samhandling". Det som ligger i oppgaven er sikre at NTNU IT har en god drift og forvaltning i forhold til skytjenester som o365. Prosjektet er under gjennomføring
  • Prosjektleder for "BOTT - IntArk Mottak". Det som ligger i oppgaven er å sikre at NTNU kan ta imot det vi får fra nasjonale prosjekter på integrasjonsarkitektur, slik at vi sikrer den delen av driften ved mottak av eksempelvis BOTT ØL (økonomi og lønn). Prosjektet er under oppstart.

Kompetanseord