Hanne Iren Drønen

Prosjektøkonom Institutt for fysikk
73593451
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D5-176

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som prosjektøkonom på Institutt for fysikk og håndterer instituttets eksternfinansierte prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå ved budsjettering når man søker ekstern finansiert prosjekt
  • Opprette og følge opp økonomien i innvilgede ekstern finansierte prosjekter, og rebudsjettere disse ved behov
  • Bistå med økonomisk rapportering

Utdanning:

  • Master i regnskap og revisjon, BI Oslo
  • Master i økonomisk styring, Handelshøyskolen i Bergen (NHH)
  • Bachelor i økonomisk styring, tidligere TØH

Yrkeserfaring:

  • Prosjektøkonom ved Institutt for fysikk siden august 2015
  • Revisor hos EY (Ernst & Young) 2008-2015
  • Sommerjobber ved regnskapsavdelingene hos Coop Norge Regnskap og Jernbaneverket (2003-2008)