Bakgrunn og aktiviteter

Forvaltning av inspera

  • Oppfølging av endringsønsker
  • Videreutvikling av verktøy for digital vurdering
  • Samarbeid og koordinering med IT
  • Samarbeid, prioritering og oppfølging mot leverandør
  • Planlegging/gjennomføring av digital eksamen hovedperiode

 

Oppfølging samarbeid NABO/UNIT 

 

Oppfølging av digital eksamen mellom perioden og hovedperioden

 

Generelt eksamensarbeid og saksbehandling