Bakgrunn og aktiviteter

I mitt ph.d-arbeid ved MR Cancergruppen ser jeg på rollen til cytosolisk fosfolipase A2 i en spesielt aggressiv brystkreftform kalt basal-lignende brystkreft. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette enzymet påvirker kreften, og om det kan være en kandidat for målrettet kreftbehandling. Tidligere har jeg gjort en mastergrad i bioteknologi med spesialisering innen molekylær cellebiologi. Masteroppgaven min omhandlet betennelsessignalisering i revmatoid artritt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tunset, Hanna Maja; Johansen, Berit; Feuerherm, Astrid Jullumstrø. (2010) A Role for GIVA cPLA2 Inhibition in Fighting Rheumatoid Arthritis? Effects of Inhibitor PL002 on the Arachidonic Acid Cascade in a Cellular Synovitis Model. 2010.

Andre

  • Tunset, Hanna Maja; Kim, Eugene; Cebulla, Jana; Vettukattil, Muhammad Riyas; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Bathen, Tone Frost; Moestue, Siver Andreas. (2015) cPLA2IVA Inhibition in Basal-Like Breast Cancer: Reduced Tumor Growth with Metabolic, Vascular and Gene Expression Changes. ISMRM 23rd Annual Meeting and Exhibition . International Society for Magnetic Resonance in Medicine; Toronto. 2015-05-30 - 2015-06-05.
  • Bukhari, Syed Majid; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Tunset, Hanna Maja; Isaksen, Stian Moe; Sæther, Mari; Thvedt, Thor Håkon Krane; Gonzalez, Susana V.; Schmid, Rudolf; Fuglseth, Erik; Zlatkovic, Bojan; Johansen, Berit; Simic, Nebojsa. (2014) Sclerochloa dura: A new source of anti-inflammatory compounds. 13th national NMR Meeting . NSMR; Trondheim. 2014-01-14 - 2014-01-15.
  • Kim, Eugene; Cebulla, Jana; Tunset, Hanna Maja; Engebraaten, Olav; Mælandsmo, Gunhild Mari; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Bathen, Tone Frost; Moestue, Siver Andreas. (2014) DCE-MRI and ex vivo micro-CT reveal anti-vascular effects of cPLA2 inhibition in a human breast cancer model. ISMRM workshop on magnetic resonance in cancer ; 2014-11-06 - 2014-11-09.