Bakgrunn og aktiviteter

I mitt ph.d-arbeid ved MR Cancergruppen ser jeg på rollen til cytosolisk fosfolipase A2 i en spesielt aggressiv brystkreftform kalt basal-lignende brystkreft. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette enzymet påvirker kreften, og om det kan være en kandidat for målrettet kreftbehandling. Tidligere har jeg gjort en mastergrad i bioteknologi med spesialisering innen molekylær cellebiologi. Masteroppgaven min omhandlet betennelsessignalisering i revmatoid artritt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tunset, Hanna Maja; Johansen, Berit; Feuerherm, Astrid Jullumstrø. (2010) A Role for GIVA cPLA2 Inhibition in Fighting Rheumatoid Arthritis? Effects of Inhibitor PL002 on the Arachidonic Acid Cascade in a Cellular Synovitis Model. 2010.