Bakgrunn og aktiviteter

For tiden er jeg ansatt som førsteamanuensis og er prosjektleder for NTNU MOOC, et initiativ som har som hensikt å bygge opp kompetanse på utvikling og drift av nettkurs ved NTNU. NTNU MOOC er en del av NTNU DRIVE. Jeg forsker også på MOOC og arbeider med digital kompetanse og digitalisering av utdanning og i organisasjoner. Jeg har også bruk og implementering av nye digitale tjenester i organisasjoner som forskningsinteresse, i tillegg til hvordan sosiale medier brukes av individer og samfunnet. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haugsbakken, Halvdan. (2013) The Refuseniks of Blogging. Nicolaus Copernicus University Press. 2013. ISBN 978-83-231-3090-1.