Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hemmer, Hallstein. (2002) Process modelling applied to electron beam welding of duplex stainless steels. Boka "mathematical modelling of weld phenomena 6".

Rapport/avhandling

  • Venås, Karl; Skaret, Pål Chr.; Hemmer, Hallstein. (2003) Kornforfining av aluminium i plasmareaktor. 2003. ISBN 8278770808.