Bakgrunn og aktiviteter

Hallstein Hemmer har vært instituttleder på institutt for kjemi siden 1. august 2017.

Arbeidsområde

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Strategi

Bakgrunn

Sivilingeniør (1986) og doktorgrad (1999) innen fysikalsk metallurgi.

Yrkeserfaring

 • Forsker ved Institutt for Energiteknikk
 • Forsker ved Senter for industriforskning
 • Seksjonsleder på Institutt for Energiteknikk
 • Førsteamanuensis på Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST)
 • Leder for Institutt for kjemi og materialteknologi på HiST
 • Prodekan for utdanning på HiST
 • Instituttleder på NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Hemmer, Hallstein. (2002) Process modelling applied to electron beam welding of duplex stainless steels. Boka "mathematical modelling of weld phenomena 6".

Rapport/avhandling

 • Venås, Karl; Skaret, Pål Chr.; Hemmer, Hallstein. (2003) Kornforfining av aluminium i plasmareaktor. 2003. ISBN 8278770808.