Bakgrunn og aktiviteter

Hallgeir Viken er postdoktor i forskningsgruppen Cardiac Exercise Research Group (CERG), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Viken fullførte sin doktorgrad i klinisk medisin våren 2016. Her forsket han på fysisk aktivitet og trening blant eldre gjennom Generasjon 100, en populasjonsbasert randomisert kontrollert studie blant eldre i Trondheim.

Viken har en mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU (2009) og en cand.mag.-grad i samfunnsvitenskap fra NTNU (2002). I mastergraden forsket han på trenerrollen i langrenn på elitenivå. Viken har tidligere vært ansatt ved program for samfunns- og idrettsvitenskap, NTNU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015