Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Fet, Annik Magerholm; Knudson, Haley. (2017) Environmental Management From a Systems Perspective. Encyclopedia of Sustainable Technologies.
  • Fet, Annik Magerholm; Knudson, Haley. (2017) Implementing Corporate Social Responsibility. Encyclopedia of Sustainable Technologies.

Rapport/avhandling