Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Yu, Haiyang; Zhang, Zhiliang; Olsen, Jim Stian; He, Jianying. (2017) Modelling and Assessment of Hydrogen Embrittlement in Steels and Nickel Alloys. 2017. ISBN 978-82-326-2625-0.