Bakgrunn og aktiviteter

Håvard Holm

Faglig interesseområde :

CFD

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Holm, Håvard; Amdahl, Jørgen; Larsen, Carl Martin; Moan, Torgeir; Myrhaug, Dag; Pettersen, Bjørnar; Steen, Sverre; Sørensen, Asgeir Johan. (2014) Havromsteknologi. Akademika forlag. 2014. ISBN 978-82-321-0441-3.

Del av bok/rapport

  • Leira, Bernt Johan; Myrhaug, Dag; Holm, Håvard. (2011) A Bivariate Extreme Value Distribution for Reliability Assessment of Marine Structures (OMAE2011-49952). 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. II.
  • Muthanna, Chittiappa; Hansen, Tor Helge; Pettersen, Bjørnar; Holm, Håvard. (2009) Efficient Visualization of the Flow Field Behind A Grid of Circular Cylinders Using GLview: A Comparative Study Between Numerical and PIV Experimental Studies. Computational Methods in Marine Engineering III Marine 2009.
  • Myrhaug, Dag; Leira, Bernt Johan; Holm, Håvard. (2009) Wave Power Statistics for Sea States. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - OMAE2009.

Rapport/avhandling

  • Holm, Håvard. (2006) Numerical calculation of viscous free surface flow around marine structures. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8247173735.