Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i kondenserte mediers teori. Er i gruppen til Arne Brataas og en del av QuSpin. Forsker på magnoner i antiferromagneter, med fokus på effekter som er relevant for antiferromagnetisk spinntronikk.

Forskningsinteresser:

  • Antiferromagnetisk spinntronikk
  • Interaksjoner mellom magnoner, elektroner og andre (kvasi-)partikler.
  • Superledning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner