Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

  • Digitalisering av etter- og videreutdanning ved NTNU VIDERE.
  • Prosjektleder for NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aasprong, Haakon. (2006) Making a Home Away from Home - On Up-country Tamil identity and social complexity at a Sri Lankan university. 2006.